Kanalizácia

Spoločnosť SQZ, s.r.o. od roku 2015 ako jediná na trhu zabezpečuje akreditované merania kanalizácií a odbornej vykonávanie monitoringu potrubia. Za 6 rokov pôsobenia na medzinárodnom stavebnom trhu sme sa stali odborníkmi, ktorí dokážu ponúknuť kompletnú starostlivosť v oblasti kanalizácií a s ňou spojenou legislatívou najmä na stavbách ŘSD.

Dnes si objednávateľ či už na ktorejkoľvek úrovni len ťažko dokáže predstaviť prevzatí diela bez monitoringu vykonávaného kanalizačnými kamerovými systémami.

Stredisko meranie a monitorovanie kanalizácií spoločnosti SQZ, s.r.o. disponuje najmodernejšími systémami spoločnosti IBOS a.s. , Ktorý je nám rovnocenným partnerom v našom poslaní skvalitňovania vykonávaných nielen líniových stavieb a potrubia v nich uložených.

Akreditovaná činnosť:

Spád potrubia v DN 150 - DN 1200

Deformácia potrubia od DN 250 - DN 1200

Dĺžku potrubia

Ďalej vykonávame tiež akreditované tlakovej skúšky potrubia vzduchom od DN 50 - DN 1200 vr. objektov na stokách
Mimo rozsah akdreditácie vykonávame tlakové skúšky šácht vodou.

Obchodný zástupca:

Vít Urban
Stredisko meranie a monitorovanie kanalizácií
tel: +420 733 186 953
e-mail: urban@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB