SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

Akreditované skúšobné laboratórium

Laboratórne služby

vo všetkých oblastiach najmä dopravného a inžinierskeho staviteľstva.

 SQZ, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa kvalifikovaným vykonávaním laboratórnych prác aj skúšaním na stavbe vo všetkých oblastiach najmä dopravného a inžinierskeho staviteľstva. Organizačná zložka Bratislava ponúka a od roku 2017 zabezpečuje výkon skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách na území Slovenskej republiky ako aj priamo na stavbách dopravných, inžinierskych, pozemných a podzemných. 

Spoločnosť je súčasťou koncernu Skupina Metrostav. Spoločnosť SQZ, s.r.o. prijala a riadia sa Etickým kódexom Skupiny Metrostav.

SQZ je členom

Ponúkame kompletné portfólio služieb v celom procese inžinierskych stavieb

Laboratórna činnosť

Našu činnosť zabezpečujeme v rámci 15 pracovísk v ČR a SR. Vďaka tomu môžeme zaistiť kvalifikovanú skúšobnú činnosť podľa požiadaviek zákazníkov. Naše akreditované laboratóriá pôsobia na najväčších dopravných a inžinierskych stavbách v ČR a zabezpečujú komplexné a nezávislé služby pre zhotoviteľov a investorov stavieb. V rámci týchto projektov ponúkame aj služby tímov špecialistov kvality, zaoberajúcich sa spracovávaním dokumentácie k riadeniu kvality stavby, alebo diagnostické a prieskumné práce v oblasti vozoviek, leteckých plôch, zemných telies a priemyselných hál.

Kanalizácia

+ viac

Georadarové meranie

+ viac

Akreditovaná laboratórna činnosť

+ více

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás