Služby

Akreditovaná laboratórna činnosť

Našu činnosť zabezpečujeme v rámci 4 pracovísk na Slovensku. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť kvalifikované testovacie činnosti podľa požiadaviek zákazníka. Naše akreditované laboratóriá pôsobia na najväčších dopravných a inžinierskych stavbách v SK a zaisťujú komplexné a nezávislé služby pre zhotoviteľa aj investorov stavieb.

Pracujeme s materiálmi:

  • Betón

  • Kamenivo

  • Zeminy

  • Asfaltovej vrstvy, zmesi a povrch vozoviek

Ostatné akreditované činnosti

Od fázy plánovania cez realizáciu a kontrolu, sme s Vami po celý proces stavebného procesu.

Kanalizácia

VIAC O ČINNOSTI

Georadarové meranie

VIAC O ČINNOSTI

Máte pre nás výzvu?