Zásady použitia cookies

1. Spoločnosť SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 48096610, zapísaná v Obchodnom registro Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2735/B., ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky ako správca osobných údajov ( len „správca“) podľa článku 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) používa v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ( ďalej len „Smernica e-Privacy“) a novelou zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách h“) na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • Meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

 • fungovanie webových stránok.

2. Prečo využívame súbory cookies?

Cookies sú malé súbory uložené vo Vašom koncovom zariadení, do ktorých sa ukladajú určité nastavenia a dáta, ktoré si vymieňate s našimi stránkami prostredníctvom svojho prehliadača.

Aby sme Vám mohli zaistiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť na našom webe, využívame na našich webových stránkach práve tieto súbory. Môžu zahŕňať informácie priamo o Vás, o Vašich jednotlivých preferenciách alebo o Vami využívanom zariadení. Jednotlivé informácie obsiahnuté v cookies pomáhajú k tomu, aby sme Vám mohli sprostredkovať lepšiu skúsenosť s našimi webovými stránkami. Zvyčajne nie sme schopní pomocou cookies Vás priamo identifikovať a keďže rešpektujeme Vaše právo na súkromie, sú všetky typy cookies vypnuté, okrem nevyhnutných pre správnu prevádzku a použitie našich webových stránok. Je na vás, či chcete využívať jednotlivé typy cookies. V menu „Nastavenie cookies“ je možné udeliť súhlas na ich využívanie. Ak chcete získať ďalšie informácie a zmeniť predvolené nastavenia cookies, kliknite na záhlavie jednotlivých typov cookies. Blokovanie niektorých typov cookies môže mať negatívny vplyv na Vašu používateľskú skúsenosť s webovými stránkami.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

3. Je používanie cookies zákonné?

Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na Vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je napr. prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nemôže web/aplikácia správne fungovať.

4. Ako zabrániť zhromažďovaniu cookies?

Svoj súhlas s Vyhlásením o cookies na našom webe môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Pokiaľ si prajete zmeniť Vaše cookie nastavenia, navštívte stránku „Nastavenie cookies“ v päte webovej stránky.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Doba uchovania.

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

6. Komu sú cookies sprístupnené?

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete najmä tu:

7. Aké máte v súvislosti so spracovaním cookies práva?

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od správcu výmaz týchto osobných údajov – výmaz správcu vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu,
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade štatistických cookies alebo cookies potrebných na fungovanie webovej stránky,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním cookies zmenou nastavenia v päte webovej stránky,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne súd.

8. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ Názov Účel Expirácia
Nutné cc_cookie Vaše nastavenia cookies. 6 mesiacov
Nutné 67bac2c6da9bc2a84e2f9425124b1b91 Zachováva stav užívateľa pri požiadavkách na stránky. session
Štatistické _ga Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva. 2 roky
Štatistické _gid Registruje jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku využíva. 1 deň
Štatistické _gat_gtag_UA_197536728_1 Používa sa systémom Google Analytics pre reguláciu rýchlosti zadávania požiadaviek. 1 minúta
 • Přečteno: 2236