Akreditovaná
laboratórna činnosť

Našu činnosť zabezpečujeme v rámci 4 pracovísk na Slovensku. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť kvalifikované testovacie činnosti podľa požiadaviek zákazníka. Naše akreditované laboratóriá působní na najväčších dopravných a inžinierskych stavbách v SK a zaisťujú komplexné a nezávislé služby pre zhotoviteľa aj investorov stavieb.

Pracujeme s materiálmi:

Betón

- čerstvý betón
- stvrdnutý betón
- betónové konštrukcie a dielce
- striekaný betón

Kamenivo

- pre asfaltové zmesi
- pre betón
- podkladovej vrstvy stmelené a nestmelené

Zeminy

Asfaltovej vrstvy, zmesi a povrch vozoviek

Obchodný zástupcova:

Stanislav Papaj ml.
Tel: +421 940 502 779
email: papaj@sqz.sk

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB